Rio Mare

Környezet

Elvek és Elkötelezettség

A Bolton Alimentari a tonhalállomány hosszú távú fenntarthatóságán és a járulékos fogás csökkentésén dolgozik, és támogatja a tengeri ökoszisztéma egészségének megőrzését.

ELVEINK
Elveinket a FAO (United Nation Food and Agriculture Organisation=ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete) által kiadott magatartási kézikönyv a felelős halászatért vezérli.

  • Elismerjük a halászat táplálkozási, gazdasági, társadalmi, környezeti és kulturális jelentőségét, és figyelemben részesítjük a szektor szereplőinek érdekeit;
  • szükséges létrehozni egy egyensúlyt a biológiai források és a halászati célok között, így elkerülve a források túl halászatát és biztosítva a lehetőséget a halpopuláció újratermelődésére a tengeri ökoszisztémával összhangban; elsődlegesen fontos olyan halászati módszerek és berendezések kifejlesztése, amelyek tiszteletben tartják a környezetet és amelyek lehetővé teszik a járulékos fogás csökkentését, valamint a fiatal tonhalak és egyéb tengeri élőlények téves halászatát megakadályozzák;
  • Az adatgyűjtő rendszerek fejlesztése, a halászat engedélyezése és nyomon követhetősége szükségesek a halforrások fenntarthatóságának garantálásához. Ugyancsak alapvető szükséglet a pontos természettudományos ismeretek biztosítása;
  • a védett tengeri területek a kulcsai a fajok és a sokszínűség megőrzésének, védelmének és fenntartásának, és ösztönzik a természeti erőforrások fenntarthatóságát;
  • A legfontosabb a meglévő készletek és azok állapotának számbavétele, így felderítve a kihalással fenyegetettség rizikóját vagy a túlzott halászat kockázatát;
  • Hiszünk abban. hogy szükséges kialakítani egy olyan irányelvet, amely különböző folyamatokat alkalmaz az egyes óceánokra, az egyes tonhalfajokra és az egyes halászati módszerekre az adott állomány fenntarthatóságát figyelembe véve illetve az egyes halászati módszerek erősségei és gyengeségei között egyensúlyt teremtve.

ELKÖTELEZETTSÉG
Figyelemmel a fenti elvekre, 2011-2013 közötti időszakra a következőket dolgoztuk ki:

A nyomon követhetőség javítása és az illegális halászat beszüntetése (IUU):

  • A Bolton Alimentari nem vásárol olyan vállalattól, amelynek akár csak egyetlen hajója is szerepelt az EU IUU (Illegal, Unreported and Unreported=Illegális, Bejelentetlen és Szabályozatlan) listáján.
  • A Bolton Alimentari nem vásárol olyan halat, amely más hajóra került át, mert ebben az esetben sérül a hal nyomon követhetősége és a vásárló biztonsága.